• rth

Punaoa la'u mai

  • Lisi Fa'asinoga Vaega-Fa'atauga i fafo 2013
  • Lisi Fa'asinoga Vaega-Fa'atauga i fafo 2012
  • Lisi Fa'asinoga Vaega-Fa'atauga i Fafo 2011
  • Lisi Fa'asinoga Vaega-Fa'atauga i Fafo 2010
  • Lisi Fa'asinoga Vaega-Fa'atauga i fafo 2009
  • Lisi Fa'asinoga Vaega -Fa'atauga Fa'alotoifale 2008-2012